KAMUOYUNA DUYURULUR!!! (2022/1 Karar)

Reklam
Reklamı Gizle

SAKARYA KURUMLAR LİGİ BAŞKANLIĞI

KARAR NO : 2022/1

Saygıdeğer sporseverler, değerli Kurumlar Ligi katılımcıları;

2019-2020 Sezonu itibariyle 1. Sezonuna başlayan, devam eden süreçte aynı yıl (2019-2020) 2.Sezonu düzenlenen, 2020-2021 itibariyle 3.Sezonu tamamlanan ve günümüzde 2021-2022 itibariyle 4.Sezonu oynanan Sakarya Kurumlar Ligi ilimiz bünyesinde geniş yankı uyandırarak büyük kitlelerce benimsenmiş ve bu yıl itibariyle 32 takıma ev sahipliği yapmıştır.

Kuruluşundan bugüne, gerek katılımcıların, gerekse katılım şansı sonraki sezonlarda olacak olan ve potansiyel lig oyuncu/takımları tarafından beğeni ile karşılanan, yenilikçi yüzü ile ilgi odağı haline gelmiş Kurumlar Ligi, Sakarya ili kapsamında birçok ilçemiz ve özellikle merkez ilçeler tarafından çokça rağbet görmüş olması bizleri haliyle sevindirmiş ve bir o kadar da sorumluluk duygumuzu arttırarak gelişim yönünde ileriye yönelik kapsamlı çalışmalarımıza zemin hazırlamıştır.

Tarafımıza yüklenen bu anlamlı ilgi ve bunun sonucu olarak sorumluluğun getirdiği anlamda Lig bünyesinde getirilen yenilikler bakımından, yalnızca bizim tarafımızdan değil bu tip organizasyonlarca yapılması gerekenler, değişime ayak uydurmak, beklenen talebi karşılamak, yüzeysel olmayan ciddi yorumlara ve önemli ilgi odaklarına dikkat ederek seviyeyi her zaman bir üste taşımak, yapılan memnuniyet anketi/sözlü görüşmeler sonucu elde edilen veriler itibariyle Kurumlar Liginin yenilikçi/gelişime açık anlayışının göstergeleri olarak Başkanlığımızca geri besleme niteliğinde değer görerek bunları Ligimize yansıtmayı bugüne kadar uygun görmüş ve bundan sonra da aynı anlayışla hareket edecektir.

Nitelendirmesi yenilik/farkındalık olarak addedilebilecek, bu sezona kadar Lige entegre edilmiş ve halen faal olarak yürürlükte bulunan VAR sistemi, instagram kanalı, Youtube kanalı, “Kurumlar Ligi” Play Store-İOS  mobil uygulaması (5.Sezon itibariyle Spor54 adıyla yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir, ayrıca Sakarya genelinde oynanan tüm amatör maçların bu kanal üzerinden Canlı olarak yayınlanması planlanlanmaktadır), resmi web sayfası (https://spor54.com.tr/kurumlarligi/) Patent girişimleri ve alınan sonuçlar (Spor54, Kurumlar Ligi vb) ve Sakarya Adalet Spor Kulübünün T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak resmiyet altında oluşu gibi hali hazırda mevcut düzenlemelere ek olarak 5.Sezon başta olmak üzere Futbol branşının yanında Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç, Yüzme vb. gibi benimsenmiş spor branşlarına da Sakarya Adalet Spor Kulübü bünyesinde yer verileme çalışmalarının devam ettiği, bu ve benzeri tüm yeniliklerin yalnızca Kurumlar Ligi bünyesinde herhangi bir şekilde ihraç edilme vb şekilde Lig bünyesinden çeşitli şekillerde ayrılan/gönderilen kişi/takımlar dışında kalan bireylerin yararlandırılacağı, HİÇ BİR SURETLE KİŞİLİĞE AYKIRI HAREKET EDEN/HAKARET EDEN/KÖTÜ NİYETLİ/AGRESİF/ORGANİZASYONDA GÖREVLİ OLAN KİŞİLERE DÖNÜK HAL VE HARAKETLERDE BULUNAN VB. BİREYLERİN VE/VEYA YAKINLARININ HERHANGİ BİR ORGANİZASYONDAN YARARLANDIRILMAYACAĞI herkes tarafından bilinmelidir.

Mali yönden yukarıdaki paragrafta zikredilen tüm yenilikler ile birlikte, önceki sezonlarda getirilen yenilikler, turnuvaların başlangıcından sonuçlandırılması ile hali hazırda uygulamaya konulan her bir durumun vergilendirilmesinin Ödentileri/İşleyişlerin /Resmileştirilmesi/Alınması gerekli Patentlerin alınması Komite Başkanlığımızca bugüne kadar yapıldığı gibi, bundan sonra da yapılmaya devam edileceği herkes tarafından bilinmelidir.

İlaveten Kurumlar Liginin Sakarya ilinin tüm ilçeleri ile birlikte büyüyen bünyesine ek olarak Amatör Kulüp oluşturularak Bölgesel nitelikte müsabakalara katılımının sağlanacağı, Kurumlar Ligi katılımcıları veyahut katılım şartlarına taşıyan ancak henüz katılmamış olsa dahi Futbol oynama çağında Kurumlar Liginde bulunan mevcut takım sporcularının çocuğu olan bireylerin çocuklarına yönelik olarak “Minikler Ligi” adı altında Futbol Turnuvası düzenlemesinin yer alacağı, buna dair çalışmaların en kısa sürede neticelendirilerek gerekli paylaşımın yine sitemiz üzerinden ve çeşitli yollarla ilan edileceği bilgisini vermek isteriz.

Belirtilen hususlar dairesi dışında kalan ancak bundan sonraki süreçte niteliksel bağlamda en iyiye ulaşmaya yönelik olarak alınması gerekli bir kısım kararlar tarafımızca tespit edilmekle, Kurumlar Ligimizin anlayışı bugüne kadar Adalet, Şeffaflık, Hakkaniyetçi anlayış ile yenilikçi, gelişim anlayışı ile değişime açık olan ve eşitlikçi bir anlayışla hareket ederek değerini her zaman ortaya koyarak bugüne kadar katılımcıları tarafından takdir görmesi ile her geçen gün ilginin artması ile birlikte bu takdirin layığı amacıyla aynı anlayışla hareket etmeye devam edilecektir.

Kurumlar Ligi bünyesinde görev alan tüm kadroların, yukarıdaki paragraflarda zikredilen şekilde dizaynı büyük önem atfettiğinden ve temelimizin her yapı taşının bunlar üzerine inşa edilmesi şeklinde Kurumlar Ligi olarak vücut bulan bu yapıda, Disiplin Kurulu bazı üyeleri tarafından görevin Kurumlar Liginin bu yapı taşlarına aykırı hareket ederek tüm benliği ile Lige etki edemeyişi, bazı üyelerin görevlerini tam olarak yerine getiremeyişi, eksik/hatalı şekilde görevlerin yerine getirildiği, üye bazında değerlendirme yapılmaksızın bir bütün halinde kurulun yetersizliği ve Disiplin Kurulu/Yönetim Kurulu ayrımının ortadan kaldırılması gerekliliği ile Kurumlar Liginde tek/tam yetkili organın Yönetim Kurulu olması Başkanlığımızca tespit ve tayin edilmekle, Komite Başkanlığı olarak aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır. Saygı ve sevgilerimizle.

K A R A R

1-Sakarya Kurumlar Ligi Disiplin Kurulunun LAĞVEDİLMESİNE,

2-Sakarya Kurumlar Ligi Yönetim Kurulunun TEK ve TAM yetkili kurul olarak TESPİT VE TAYİNİNE, disiplin/yönetim ve diğer tüm iş ve işlemler ile YETKİLENDİRİLMESİNE,

3-Sakarya Kurumlar Ligi Yönetim Kurulunda son olarak görev yapan Selman Yazıcı ve İbrahim Çelik in Yönetim Kurulundan ÇIKARTILMASINA,

4-Sakarya Kurumlar Ligi Yönetim Kurulunun Başkan/Başkan Yardımcısı ve Üye olarak aşağıda ismi zikredilen toplam 9 kişi tarafından OLUŞTURULMASINA,

-Yönetim Kurulu Başkanı : Fatih AYDOĞAN (İl Tarım)

-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Rasim EM (AFAD)

-Üye  : O. Fatih GÖKDEMİR (Sosyal Hizmetler)

-Üye  : Mert ŞENEL (Ziraat Bankası)

-Üye : Hanifi ÖNDER (Tank Palet)

-Üye : Mesut KOTAN (Sağlık Gücü)

-Üye  : Ufuk PUL (Ağır Ceza)

-Üye  : Ramazan OKYAR (FC Teiaş)

-Üye : Aytaç ÇAKIROĞLU (Türasaş FK)

5-Sakarya Kurumlar Ligi Yönetim Kurulunun Başkan tarafından uygun görülecek yer ve saatte toplanması ile kararların oybirliği/oyçokluğu ile ALINMASINA, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantı yer ve saati ile diğer tüm hususlarda Başkan Yardımcısı ve Üyelerin görüşlerinin alınması ile nihai usulü hususlarda nihai kararın Yönetim Kurulu Başkanı tarafından KARAR VERİLMESİNE,

6-Sakarya Kurumlar Ligi Yönetim Kurulunun Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplanmasının mümkün olmaması ile durumun resen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından tespiti halinde kurulun Yönetim Kurulı Başkan Yardımcısı tarafından toplanarak gerekli konularda KARAR VERİLMESİNE, Kurul tarafından verilecek kararlarda çekimser oy hakkına YER OLMADIĞINA, her kurul üyesinin (Takımı olanlar hakkında verilecek kararlarda Başkan/Başkan Yardımcısı ve Üye oy kullanamaz.) oyunu kullanması neticesinde eşitlik olması halinde oturumu yöneten Sakarya Kurumlar Ligi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısının oyu yönünde karar alınmış  SAYILMASINA,

7-5 ve 6 nolu kararlarda belirtilen nitelik dışında Başkan ve Başkan Yardımcısının her ikisinin de oy kullanamadığı ve oturumu yönetemediği durumlarda Kulüp/Komite Başkanlığımızca Üyeler arasından veya resen seçilecek diğer katılımcılar arasından Başkan tayini ile her iş ve işlemin bu şekilde NETİCELENDİRİLMESİNE,

8-Kararın spor54.com.tr/kurumlarligi adlı web sayfası üzerinden İLAN EDİLMESİNE ve SMS YOLUYLA TÜM TAKIM KAPTANLARINA VE YENİ OLUŞTURULAN YÖNETİM KURULUNA TEBLİĞİNE,

9-Ayrıca kararın ilgililere ve tüm takımlar ile oyuncularına İLANEN TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILMASINA,

10-Kararın ilanı ile birlikte YÖNETİM KURULUNUN BELİRTİLEN USUL VE ESASLAR DAİRESİNDE FAALİYETE GEÇİRİLMESİNE,

11-Kararın ilanını takiben Disiplin Kurulunun elinde bulundurduğu tüm iş ve işlemler ile kararları hususunda YÖNETİM  KURULU TARAFINDAN devam ettirilmesine,

Sakarya Kurumlar Ligi Komite Başkanlığımızca karar verilmiştir.15/02/2022